Služby

Naša spoločnosť poskytuje kompletné montážne služby rôznych typov moderných výťahových systémov ako aj výmenu tých starších. Uvedomujeme si, že časová efektivita – pri zachovaní špičkovej kvality – je jeden z najrozhodujúcejších faktorov. S využitím najlepšieho dostupného vybavenia ako aj našej odbornosti sme schopní zabezpečiť realizáciu týchto cieľov v značne kratšom časovom intervale v porovnaní s našou konkurenciou.
Samotný proces montáže sa skladá z rôznych etáp, ktoré zahŕňajú základnú prípravu - za ktorou nasleduje mechanická ako aj elektrotechnická montáž, vrátane aktivácie najmodernejších IT výťahových softvérov.
V rámci plnej škály našich montážnych služieb môžeme zdôrazniť tri hlavné kategórie:

Osobné výťahy

Ponúkame najlepšie a časovo najefektívnejšie montážne riešenia pre vašu obytnú prípadne kancelársku budovu, ktorá využíva nízku, strednú alebo vysokú intenzitu výťahovej prepravy.
Je dôležité zvážiť požiadavky vašej budovy ako aj vaše vlastné predstavy a je našou stálou snahou zachovať tento pomer v rovnováhe. Náš skúsený personál je zárukou, že proces montáže prebieha čo najoptimálnejšie s cieľom 100% spokojnosti každého zákazníka.

Nákladné výťahy

Táto kategória montážnych služieb je zameraná na nákladné výťahové systémy, ktoré sa aplikujú
v rôznych typoch firemného či spoločenského prostredia. Naši špecialisti neposkytujú iba štandardné verzie montáže nákladných výťahov, ale sú taktiež schopní príjmať nové výzvy ťažkých a náročných projektov, ktoré kladú veľmi špeciálne požiadavky na túto prácu (napr. naša prítomnosť v jednom z najväčších vedeckých výskumných centier na svete - v meste Cern, vo Švajčiarsku – v rámci špeciálnych projektov montáže a výmeny).

Bezlešeňové montáže

Popri štandardnom type montáže s využitím lešenia ponúkame taktiež možnosť využiť služby bezlešeňovej montáže. Toto je veľmi praktické, finančne úsporné a časovo-efektívne riešenie, pri ktorom garantujeme nielen špičkovú kvalitu ale predovšetkým „maximálnu bezpečnosť pracovného procesu“, keďže zdravie a bezpečnosť všetkých zamestnancov je u nás na prvom mieste. Takto sme schopní poskytnúť všetky kompletné montážne riešenia v oboch verziách (s využitím lešenia alebo bez jeho použitia).